CZECH CAR REGISTRATION

Kompleksowa rejestracja samochodów w Czechach

 • 100% odliczenia VAT-u
 • 0% akcyzy
 • 100% odliczenia napraw i benzyny

Rejestracja auta w Czechach

Rejestracja samochodu w Czechach

Korzyści rejestracji samochodu w Czechach

 • 0% akcyzy;
 • 100% odliczenia VAT-u do limitu 2 mln CZK (ok. 350 tyś. zł) netto wartości samochodu (brutto 2.420.000,-CZK) - (u spółki rejestrowanej do VAT/UE);
 • 100% odliczenia kosztów napraw i paliwa;

Właściciel na stałe uzyskuje prawo odliczania całego VAT-u od paliwa, części zamiennych i napraw samochodu. Aby nie stracić prawa do ulgi podatkowej, auto można sprzedać najwcześniej po 5 latach. Auto otrzymuje czeskie tablice rejestracyjne, na których bez problemu można jeździć w Polsce.

Kto może zarejestrować samochód w Czechach?

a) wykonują w Czechach działalność - np. działalność jednoosobowa w Czechach lub na posiadają sp. z o.o. (w razie zainteresowania prześlemy ofertę) lub

b) mają adres zameldowania w Czechach przez okres minimalnie pół roku i posiadają czeski nr PESEL

  Usługa rejestracji pojazdu osobowego sprowadzonego z Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem obejmuje:
 • koszt badania ewidencyjnego,
 • koszt tablic rejestracyjnych,
 • pomoc przy uzyskaniu ubezpieczenia,
 • koszt wysyłki dokumentów i tablic rejestracyjnych po zarejestrowaniu pojazdu (kurierem),
 • pomoc polskojęzycznej osoby podczas wizyty w stacji badania technicznego w Trzyńcu,
 • przeprowadzenie procesu rejestracji w oddziale transportu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

Dokładne koszty podajemy po wycenie, w zależności od rodzaju samochodu.

  Dodatkowe, możliwe koszty:
 • badanie techniczne, badanie emisyjne, listy dowozowe
 • koszty ubezpieczenia
 • po zarejestrowaniu należy też pamiętać o zapłacie podatku drogowego (na pewno poinformuje księgowa).

Ubezpieczenie auta w Czechach

Każdy samochód, który jest zarejestrowany w Czechach, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody spowodowane używaniem samochodu.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą zarejestrowania samochodu w Republice Czeskiej i trwa nieprzerwanie aż do wyrejestrowania pojazdu po złomowaniu, zniszczeniu, kradzieży, wywiezieniu za granicę lub oddaniu tablic rejestracyjnych i dokumentów rejestrowych do depozytu.

Brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest w Czechach karane. Za każdy dzień nieważnego ubezpieczenia OC może zostać nałożona kara przez Czeskie Biuro Ubezpieczycieli. Właścicielowi nieubezpieczonego pojazdu w Czechach może grozić kara nawet do wysokości 40.000 CZK.

Należy też pamiętać, że ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w Czechach, nie obejmuje uszkodzenia własnego pojazdu! Takie ryzyka można jednak ubezpieczyć zakupując ubezpieczenie autocasco, które w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC jest dobrowolne.

Zleć nam ubezpieczenie Twojego samochodu w Czechach i wybierz takie ubezpieczenie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom!