CZECH CAR REGISTRATION

Kompleksowa rejestracja samochodów w Czechach

  • 100% odliczenia VAT-u
  • 0% akcyzy
  • 100% odliczenia napraw i benzyny

Gotowe spółki

GOTOWE SPÓŁKI Z O. O.

W swojej ofercie posiadamy gotowe spółki polskie i zagraniczne!

Prowadzenie biznesu w formie Sp. z o.o. jest o wiele bezpieczniejsze niż działanie jako indywidualny przedsiębiorca. Wynika to z faktu, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Likwidacja Spółki z o.o. lub ogłoszenie przez nią upadłości nie stanowi zagrożenia dla majątku wspólników. Inaczej jest w przypadku osoby indywidualnie prowadzącej działalność gospodarczą, a także np. wspólników spółki cywilnej, czy spółki jawnej, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim majątkiem.

SPÓŁKA Z O. O. - PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Co do zasady, podjęcie działalności gospodarczej nie wymaga dodatkowych zezwoleń. Przy określonego rodzaju działalnościach wymagane jest jednak udzielenie koncesji, licencji lub zezwolenia (np. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy) lub uzyskanie wpisu do właściwego rejestru (np. rejestr wprowadzających baterie i akumulatory). Dlatego, podjęcie określonego rodzaju działalności warto skonsultować z profesjonalistą.

Zapraszamy do kontaktu!

𝐄𝐔𝐑𝐎𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐈𝐄𝐒 𝐒𝐩. 𝐳 𝐨.𝐨.
𝐌𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚ł𝐤𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚 𝟓𝟓/𝟕𝟑 𝐥𝐨𝐤. 𝟑𝟗
𝟎𝟎-𝟔𝟕𝟔 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚𝐰𝐚, 𝐏𝐋
𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞@𝐞𝐮𝐫𝐨𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬.𝐩𝐥
(+𝟒𝟖) 𝟕𝟑𝟐 𝟕𝟐𝟎 𝟕𝟐𝟎