CZECH CAR REGISTRATION

Kompleksowa rejestracja samochodów w Czechach

 • 100% odliczenia VAT-u
 • 0% akcyzy
 • 100% odliczenia napraw i benzyny

Działalność gospodarcza- co to jest?

Według przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców jest to "zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły".

  Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.:
 • cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,
 • ma charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania, jest prowadzony marketing,
 • wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Działania mają charakter powtarzalny,
 • wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność - nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Działalność nierejestrowana

  Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej, kiedy:
 • jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu:
 • od stycznia 2023 do końca czerwca 2023 wartości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w kwocie 1745 zł
 • od lipca 2023 do 31 grudnia 2023 wartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia w kwocie 2700 zł;
 • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Jak założyć firmę?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić odpowiednie dokumenty.

Jak otworzyć działalność gospodarczą?

  Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą może zrobić to:
 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - e-PUAP.
 • EUROCOMPANIES pomoże Ci w dokonaniu wszelkich formalności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

  Nazwa firmy

  Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

  Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

  Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

  Kody PKD

  Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

  Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania czy z obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

  Rejestracja działalności gospodarczej

  Zleć EUROCOMPANIES rejestrację Twojej działalności!