CZECH CAR REGISTRATION

Kompleksowa rejestracja samochodów w Czechach

 • 100% odliczenia VAT-u
 • 0% akcyzy
 • 100% odliczenia napraw i benzyny

Księgowość w Czechach

EUROCOMPANIES oferuje kompleksową obsługę Twojej czeskiej firmy.

Zajmujemy się optymalizacją podatkową zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.


Oferujemy następujące usługi księgowe:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i podatkowej.
 • Outsourcing księgowy. Rekonstrukcja księgowości.
 • Audyt podatkowy – dla klientów, którzy korzystają z usług księgowych innego biura lub samodzielnie prowadzą swoje księgi rachunkowe.
 • Wynikiem audytu podatkowego jest raport podsumowujący wykryte braki.
 • Doradztwo podatkowe i księgowe.
 • Profesjonalny nadzór personelu księgowego w firmie klienta.
 • Sporządzanie zestawień statystycznych, INTRASTAT.
 • Sporządzanie wniosków do urzędu skarbowego i urzędów celnych.
 • Zapewnienie audytu.
 • Obsługa państwowej elektronicznej skrzynki pocztowej klienta w Republice Czeskiej
 • Składanie deklaracji VAT, łącznie ze sporządzeniem informacji podsumowującej.
 • Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych.
 • Regularne sprawozdania finansowe, według potrzeb klienta (miesięczne, kwartalne, roczne).
 • Składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z załącznikami.
 • Składanie deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z załącznikami.
 • W razie potrzeby wsparcie bankowe w celu rozliczenia pożyczek, oświadczeń lub deklaracji podatkowych naszych klientów.
 • Deklaracja VAT wraz z wypełnieniem raportu z kontroli.

Dzięki doświadczeniu, doradzimy Ci, jak najlepiej sporządzać i wykorzystać swoje finanse korporacyjne. Powierz księgowość swojej firmy regularnie szkolonym specjalistom, aby w ten sposób zmaksymalizować swój potencjał.


Oferujemy także usługi płacowe:

 • Miesięczne sporządzanie listy płac.
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla firmy i pracowników.
 • Wysyłanie wszystkich dokumentów do właściwych organów w wersji elektronicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracownika od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia.
 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów o pracę.
 • Rejestracja pracowników w zakładach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.
 • Ewidencje świadczeń chorobowych dla firmy.
 • Przygotowywanie świadectw pracy i wyrejestrowania pracowników.
 • Wystawianie dokumentów zabezpieczenia emerytalnego.
 • Reprezentowanie podczas kontroli w Okręgowej Administracji Ubezpieczeń Społecznych, towarzystwach ubezpieczeń zdrowotnych i urzędach pracy. Reprezentowanie wchodzi w skład miesięcznej opłaty uzgodnionej z klientem.

Dzięki EUROCOMPANIES nie musisz martwić się o obsługę Twojej czeskiej firmy. My zajmiemy się tym kompleksowo.